Bij het opstellen en ontwikkelen van deze website en de inhoud ervan heeft The Caveman Grill gestreefd naar de grootst mogelijke nauwkeurigheid. Dit gezegd zijnde, is de inhoud die via deze website ter beschikking wordt gesteld uitsluitend ter informatie. The Caveman Grill is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie die op of via deze website is verkregen.

The Caveman Grill kan niet garanderen dat de informatie op deze website altijd volledig, juist en actueel is en/of dat het gebruik ervan de bezoeker helpt zijn doel te bereiken. Bovendien kan de informatie op deze website te allen tijde door The Caveman Grill worden gewijzigd.

The Caveman Grill aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van links naar websites van derden. Bovendien kan The Caveman Grill niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van dergelijke links of de inhoud ervan. Publicatie van links naar websites van derden betekent niet dat The Caveman Grill instemt met de informatie die via deze sites kan worden verkregen. Dergelijke links zijn slechts bedoeld om gebruikers van deze website te helpen nadere informatie te verkrijgen.